23.Temmuz.2018, Pazartesi günü eklendi

TÜLİN YERLİKAYA ‘2018- 2019 LİSE GİRİŞ SINAVI MÜFREDATI

İnsan gelişimi bir süreçtir. Yaşın gereksinimlerine göre değişim gösterir.Yaşın, yaşadığı ortamın ve dünyanın gereksinimlerini karşılayacak hedefler topluluğuna yazılı müfredat denir.

Öğretim kurumlarında Ulusal Yazılı Müfredat tüm okullarda her seviyede mecburi olarak kullanılmaktadır. İster öğretmenler öğrencilerle birlikte kendi müfredatlarını yazsınlar, ister ülkemizde olduğu gibi devletler tarafından yazılsın, dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde de yazılı müfredat mevcuttur. Yazılı müfredatın bir yol haritası olduğunu, ancak en az beş ile on yıl aralığında yeniden yazılması değil ama değişen ve gelişen şartlara göre revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ancak ülkemizde bu konuda doğru bildiğimiz bir yanlış vardır ki yazılı müfredat konular topluluğu olarak ele alınır. Davranışlar, beceriler, tutumlar, kazanabilmek,  uygulamalar ve yeni sentezler yapabilmek için birer araçtır konular. Yazılı Müfredatın bir üst satırda saydığımız özelliklere göre düzenlenmiş olması gelişmekte olan insan yavrusuna, düşünme, sorgulama, uygulama, yaratma gibi özellikler katar. Konular topluluğu olan müfredat ise sadece ezber becerisinin gelişmesini sağlar.

Batıda Yazılı Müfredatlar hazırlanırken önce çocukta yaşlarına uygun olarak meydana gelecek değişim ve gelişim ihtiyaçlarını giderecek, davranış, beceri ve tutumlar, her dönem sonunda ki temalar ile de ilişkilendirilerek belirlenir

Çünkü çocukların gereksinimlerinden çok yetişkinlerin gereksinimleri yazılı müfredata yansımaktadır. Oysa Eğitim Pedagojisinde “Çocuğa Görelik” ilkesi önemli bir ilkedir. Diğer ilkeler ise “ Yakından uzağa” ve “ Kolaydan zora” ilkeleridir. Çocuğun gelişim gereksinimleri Piage’nin Somut ve Soyut kavramlar dönemleri ile ilgili teorisi ve Bloom’un öğrencilerinden Anderson, Kartwool’un 2002 de yayınlanan teorisi ve Howard Gardner’ın Çoklu Zekâ ve Beş Akıl/zihin teorileri de artık tüm dünyada Yazılı Müfredat hazırlamada önemli rol oynamaktadır.

Türkiye de, yazılı müfredatlar ise teorilerin yansıması bakımından genelde sözde kalmakta ya da mış gibi yansıtılmaktadır. Bir de son yıllarda tüm bu öğrenci gereksinimlerine EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ eklenmiştir. Ülkemizde bu da bir karmaşa şeklindedir. SAMR basamakları bile Eğitim Pedagojisi’nin hak ettiği gibi bir süreçte yansımamıştır. Birdenbire en son basamağa geçilmiş (Redefination) Kodlama başlatılmış, robotlar üretilmektedir.

Ülkemizde yazılı müfredata yönelik en önemli sorunlardan birisi de Ölçme Değerlendirmedir. Davranış, beceri ve tutum temelli ele alınmayan yazılı müfredat kazanımları öğrenci gereksinimlerini gidermekte yetersiz kalmaktadır. Konu temelli ele alınan yazılı müfredat ta sadece konular ölçmeye yansımaktadır. Sonuç odaklı ölçme değerlendirme yapılmakta çocuklar da sırf bu yüzden ezberleyerek sınavlara girmektedir. Oysa öğrencilerin gereksinimlerinin farklı olduğu tüm eğitimciler tarafından bilinmektedir. “İnsan Olmak” için, düşünebilme, sorgulama, yaratma, bilgiye ulaşma, saygı, etik kurallar, becerilerini, davranış ve tutumlarını geliştirdiklerini sürece dayalı öğrencinin gelişim basamaklarını belirleyen ölçme ve değerlendirme yapmak gerekir.

2017- 2018 öğretim yılında görüldü ki konu bazlı ve ezberci eğitim sistemi bu yıl ezberi bozdu. %10  barajına giren öğrenciler  incelendiğinde  düşünen, sorgulayan, uygulamaya geçen ve Türkçe okur yazarlığı olanlar başarı gösterdi.

Peki  1 milyon 175 binin üzerinde öğrencimiz var, başvuru 996 bin. Başvuru yapanların %10 alınacak sadece bu kadar az öğrenciye nitelikli eğitim vermek istiyoruz. İşte bu  yaklaşım ezber bozdu ;Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi eğitim ve öğretim ilkesi yıkıldı.

Şimdi Ne Olacak? Sistem değişecek  daha adil, ama sınav gene var “Müfredatı değiştirmek hemen mümkün değil.  Nasıl bir müfredat değişikliği ön görülürse hazırlanmasında kullanılan teoriler, ölçme ve değerlendirmeye de mutlak yansıtılmalıdır.”

EĞİTİM SÜRECİMİZ TEST VE KONU BAZLI DEĞİL TÜRKÇE OKUR YAZARLIĞNA YÖNELİK MÜFREDAT OLMALIDIR.

Yazar Hakkında

Yorum bırakın

XHTML: html etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>