09.Ocak.2018, Salı günü eklendi

TEKNOLOJİ İLE HAYATIMIZA GİREN HUKUKİ SORUNLAR

Devir teknoloji devri…Günümüzde tek tıkla bütün dünya önümüzde ! Peki biz bu bilinmeyen büyük dünyada gezerken yaşayabileceğimiz olumsuzluklardan haberdar mıyız?

Evet internetle bize sağlanan yarar ve kolaylıkların yanında, önümüze koyulan bu büyülü bir dünya var. Ancak dikkatten kaçan internetle hayatımıza giren suçlar ve yaşanan hukuki sorunlar.

Son zamanlarda sıkça rastlanılan bilişim suçları internetle hayatımıza girdi.

Her geçen gün teknolojinin hayatımızda geniş bir yer alması sonucunda , teknolojik aletlere ulaşılabilirliğinin artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlarda hayatımıza girmiş ve giderek de fazlalaşmıştır.

Bilişim suçları internet vasıtasıyla bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik iletişim araçları veya alışverişlerde kullanılan pos makinası gibi araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir.

Kısaca teknolojik araçlarla bir bilişim sisteminin güvenliğini veya buna bağlı verileri veya kullanıcısını hedef alan ve bilişimsistemi kullanılarak işlenen suçlardır.

Bilişim yoluyla işlenen suçlar da Ülkelere, şirketlere, bireylere veya birey gruplarına yönelik, mağdurun onurunu zedelemeye veya mağdura fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile internet (görüşme odaları, e postalar, ilan sayfaları ve gruplar) ve cep telefonu (SMS/MMS), elektronik posta gibi çağdaş iletişim araçları kullanarak zarar vermeye yönelik saldırılar amaçlanmaktadır.

Bilişim suçları Türk Ceza Kanunun 243 md’si ve devamında bilişim suçunun cezalandırılma şekli düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinde;

 Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası olarak belirlenmiştir. Ayrıca kanunda tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

Yine bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse cezalandırılacağı da belirtilmiştir.

İlgili maddenin son fıkrasında bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişinin de cezalandırılmasına yer verilmiştir.

Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ,erişilmez kılan fiilini gerçekleştiren ,sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi cezalandırılır.

Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacağı belirtilmektedir.

Bahsetmiş olduğum bu fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.

Yine teknoloji olarak sıkça kullandığımız Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ da kanunda yer almaktadır.Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ancak belirtilen hususlar ;

-Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

-Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

– Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

-Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmamaktadır.

Bununla birlikte Türk Ceza Kanununda Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişilerinde hapis ve adli para cezaları ile cezalandırılacağı şeklinde düzenlenmiştir.

Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; bilişim yoluyla meydana gelen suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişilerde cezalandırılmaktadır.

Eğer bu bahsetmiş olduğumuz bilişim suçları tüzel kişiler tarafından işlenmesi halinde ; yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Belirtmiş olduğum tüm bu fiiler sonucunda internette gezinirken mağdur konumuna düşmemek için Yalan reklamlara veya tanıtımlara aldanarak kişisel verilerinizin başkalarının eline geçmesi sonucunda zarara uğramamak adına interneti faydalı ve bilinçli şekilde kullanmaya özen göstermenizi öneririm.

İnternetle hayatımıza giren güzellikler yanında zararlarında olduğunu unutmadan bu büyülü dünyaya aldanmadan bilinçli şekilde sadece yarar sağlamak amacıyla kullanmanız dileğiyle…

Sevgilerle

Av. Makbule PEKŞEN

av.makbulepeksen@gmail.com

Yazar Hakkında

-

2 Yorum gösteriliyor
Sözünüzü yazın
  1. Tuncay Toprak dedi ki:

    İnsanların bilinçsizce bilişim cihazlarını kullandığı bu dönemde çok faydalı bir yazı olmuş.
    Elinize sağlık, bir çok kişiye ulaşması temennisiyle…

  2. Yağmur Güzel dedi ki:

    Bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçsizce kullanımdan dolayı günümüzde artarak çoğumuz mağdur olmaktayız Makbule Pekşen’in yazısı çok faydalı bir yazı olmuş teşekkür ederim kendisine.Bu faydalı yazının birçok kişiye ulaşmasını temenni ederim.

Yorum bırakın

XHTML: html etiketlerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>